Temeljem odredbi Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću KAŠTIJUN d.o.o. za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (potpuni tekst od 21.12.2015. godine), Zakona o radu ("Narodne novine" br. 93/14 i 127/17), Pravilnika o radu Društva Kaštijun d.o.o. Pula, Odluke o sistematizaciji radnih mjesta i opisu poslova i radnih zadataka Društva KAŠTIJUN d.o.o. PULA, Predsjednik uprave Darko Višnjić donosi

 

 

O D L U K U

o odabiru kandidata

za zasnivanje radnog odnosa

 

I

 

Trgovačko društvo KAŠTIJUN d.o.o. Pula objavilo je u Glasu Istre dana 05. lipnja 2018. godine Oglas za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme kao i izmjenu Oglasa koja je objavljena dana 06. lipnja 2018. godine u Glasu Istre te na internet stranici društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula www.kastijun.hr.

 

II

 

U provedenom postupku iz točke I ove Odluke za pojedina radna mjesta odabrani su kandidati kako slijedi:

 

 

3.1.3. Procesni tehničar – Operater – Elektrotehničar

 • Zvjezdan Duras

3.1.5. Tehničar za održavanje – Elektrotehničar

 • Massimo Petercol

3.1.6. Tehničar za održavanje – Strojarski tehničar

 • Tomislav Jurković

3.1.7. Pomoćni radnik

 • Stelio Sinožić

3.2.4. Procesni tehničar – Operater – Strojarski tehničar

 • Zorko Družetić

3.2.5. Laboratorijski tehničar

 • Martina Volf Kuftić

3.3.1. Voditelj odlagališta, proizvodnje plina i električne energije

 • Klaudio Legović

3.4.2. Tehničar za održavanje - Elektrotehničar

 • Mirjan Červar

3.4.3. Tehničar za održavanje – Strojarski tehničar

 • Valter Cetina

3.4.5. Pomoćni radnik

 • Tedi Ciceran

3.5.2. Vozač teretnih vozila i radnih strojeva

 • Dean Orlić

 • Mauricio Jurman

III

 

Prije sklapanja ugovora o radu, odabrani kandidati iz točke II ove Odluke upućuju se na pregled liječnika medicine rada radi dobivanja potvrde o ispunjavanju uvjeta, odnosno uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.

IV

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rad od šest (6) mjeseci.

 

V

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

VI

 

Ova Odluka objavljuje se na internet stranici društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula www.kastijun.hr.

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVE

 

Darko Višnjić, dipl.ing.građ.