Opis projekta

Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj je jedno od najvažnijih pitanja zaštite okoliša i zasigurno je jedno od najzahtjevnijih područja u smislu usklađivanja sa standardima Europske Unije (EU). Rješavanje tih problema i orijentacija prema cjelovitom i suvremenom gospodarenju otpadom jedan su od preduvjeta za ulazak u EU.

Prema Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) i Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine (NN 85/07) za uspostavu sustava gospodarenja otpadom predviđena je izgradnja regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom. Županije i Grad Zagreb dužne su izraditi planove gospodarenja otpadom u kojima moraju definirati sustav gospodarenja otpadom na način da predvide najviše jedan centar za gospodarenje otpadom (CGO) u županiji odnosno Gradu Zagrebu. Predložena su dva koncepta sustava gospodarenja neopasnim (komunalnim i proizvodnim) otpadom: tzv. županijski koncept (po jedan CGO u svakoj Županiji) i tzv. regionalni koncept (osam regionalnih i pet županijskih CGO-a).

Istarska županija (IŽ) je svojim Planom gospodarenja otpadom za Istarsku županiju do 2015. godine definirala županijski koncept - jedan županijski centar za gospodarenje otpadom na lokaciji Kaštijun, gdje će se obrađivati i zbrinjavati otpad sa područja županije.