Novosti


Kratak osvrt na vatrogasnu vježbu u ŽCGO Kaštijun

28. svibnja 2024.

U ŽCGO Kaštijun je dana 28.05.2024. god. u 13 h održana vatrogasna vježba u suradnji sa JVP Pula s ciljem edukacije o postupanju u slučaju izvanrednog događaja sa istjecanjem opasnih tvari u okoliš. Vježba je uspješno izvršena.