Javna objava projekta po EBRD proceduri

Financiranje izgradnje postrojenja za mehaničko biološku obradu otpada na Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun je predviđeno kroz kredit Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD - European bank for reconstruction and development). Prije odobrenja kredita, EBRD zahtjeva niz aktivnosti  vezanih za objavu projekta i konzultacija s javnošću. Za svaki projekt se procjenjuje utjecaj na  društvo i okoliš, te se projekti klasificiraju prema vrsti, lokaciji, osjetljivosti i kategoriji.

Prema okolišnoj politici EBRD-a projekt ŽCGO Kaštijun klasificiran je kao ''A projekt". Za projekte ''A" kategorije obvezna je procjena utjecaja na okoliš, što je istovjetno hrvatskom zakonodavstvu. Za projekt ŽCGO Kaštijun već je provedena procedura procjene utjecaja na okoliš te ga je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Rješenjem od dana 12. kolovoza 2008. ocijenilo prihvatljivim za okoliš.

Poštujući procedure EBRD-a za projekt izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun u prosincu 2009.  objavljen je javni uvid projekta u trajanju od 120 dana, a s dokumentacijom kako slijedi:

  1. Obavijest o upoznavanju javnosti s izvještajem o procijeni utjecaja na okoliš
  2. Sažeti izvještaj o provedbenom postupku procijene utjecaja na okoliš
  3. Plan informiranja javnosti i objave projekta

RELEVANTNI DOKUMENTI:

  1. Sustav gospodarenja otpadom na području Istre i Kvarnera
  2. Prostorni plan Istarske županije
  3. Prostorni plan Grada Pule
  4. Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine
  5. Plan gospodarenja otpadom Istarske županije za razdoblje do 2015. godine
  6. Studija utjecaja na okoliš ŽCGO Kaštijun
  7. Situacija ŽCGO Kaštijun