o nama

Tvrtka KAŠTIJUN d.o.o. za gospodarenje otpadom osnovana je 31. siječnja 2007. godine potpisivanjem Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću.

Osnivači Društva su Grad Pula s učešćem 51% i Istarska županija s učešćem 49%.

Cilj osnivanja Društva je uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije, u skladu sa smjernicama i direktivama EU, Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Prostornim planom Istarske županije i planovima gospodarenja otpadom.

KAŠTIJUN d.o.o., kao operater Županijskog centra za gospodarenjem otpadom predstavlja temeljni element suvremenog integriranog sustava gospodarenja komunalnim otpadom u Istarskoj županiji. Za sve sakupljače komunalnog otpada u županiji pruža kontinuiranu i cjelovitu uslugu obrade zaprimljenog otpada, te na efikasan način obrađuje i izdvaja zaostale korisne frakcije.

U poslovno - proizvodnim procesima koristi suvremena rješenja koji omogućavaju upravljanje u skladu s visokim zahtjevima zaštite okoliša, sigurnosti na radu i energetske učinkovitosti kao i upravljanje kvalitetom.

Ulažući u zaposlenike i održavanjem kreativne radne okoline, tvrtka KAŠTIJUN d.o.o. kontinuirano unaprjeđuje svoje poslovne - proizvodne procese u cilju poboljšanja produktivnosti, efikasnosti, kvalitete te postizanja poslovne izvrsnosti na zadovoljstvo svih dionika sustava i građana Istarske županije.