img

O ŽCGO

Primjenom moderne tehnologije obrade otpada spriječavamo onečišćenje okoliša i iskorištavamo zaostale materijalne i energetske potencijale otpada. Zahvaljujući našem Centru, Istra je među prvim hrvatskim županijama koja primijenjuje visoke standarde u gospodarenju otpadom.
Saznaj više

MBO postrojenje

MBO je postrojenje za mehničko - biološku obradu otpada. U postrojenju se odvijaju dva ključna procesa obrade otpada: biološki u kojem se odvija sušenje otpada i mehanički u kojem se odvaju frakcije.

                  Saznaj više

Obrada otpadnih voda

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) služi za obradu otpadnih voda koje nastaju na lokaciji ŽCGO ''KAŠTIJUN''. Obrađena voda se ponovno koristi (re-use) unutar ŽCGO-a.

Saznaj više

Kvaliteta zraka

U cilju praćenja stanja okoliša na ŽCGO Kaštijun postavljena je automatska mjerna postaja.
 

                  Saznaj više

Kaštijun iz zraka

Novosti

Vidi sve novosti
img

Redoviti godišnji servis i umjeravanje analizatora H₂S

24. kolovoza 2023.

Obavještavamo javnost da je 24.08.2023. započelo provođenje redovitog godišnjeg servisa i umjeravanje (QA/QC postupak) analizatora koncentracije sumporovodika ...

Čitaj više
img

OBAVIJEST: Analiza sastava zaprimljenog miješanog komunalnog otpada

21. kolovoza 2023.

Trgovačko društvo Kaštijun d.o.o. u razdoblju od 22.08.2023. do 28.08.2023. vršiti će analizu sastava ...

Čitaj više
img

Međunarodne norme za sustav upravljanja kvalitetom i sustav upravljanja okolišem

30. lipnja 2023.

Društvo KAŠTIJUN d.o.o. uskladilo je i certificiralo svoje poslovanje sa zahtjevima suvremenih međunarodnih normi za sustav upravljanja kvalitetom ...

Čitaj više
img

Redoviti godišnji servis i umjeravanje analizatora NO₂

19. lipnja 2023.

Obavještavamo javnost da je 19.06.2023. započelo provođenje redovitog godišnjeg servisa i umjeravanje (QA/QC postupak) analizatora koncentracije dušikovog ...

Čitaj više
img

Kratak osvrt na vatrogasnu vježbu na ŽCGO Kaštijun

21. travnja 2023.

Na ŽCGO Kaštijun dana 21.04.2023 u 14 h održana je vatrogasna vježba u suradnji sa JVP Pula  s ...

Čitaj više

Timeline

072013
082014

Kaštijun

11. kolovoza 2014.
Pogledaj galeriju
122014

Kaštijun

1. prosinca 2014.
Pogledaj galeriju
032015
052015
062015
082015

Kaštijun

1. kolovoza 2015.
Pogledaj galeriju
092015
122015

Kaštijun

1. prosinca 2015.
Pogledaj galeriju
062016
032017

Kaštijun

15. ožujka 2017.
Pogledaj galeriju
092017
022018

Linkovi

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img