img

O ŽCGO

Primjenom moderne tehnologije obrade otpada spriječavamo onečišćenje okoliša i iskorištavamo zaostale materijalne i energetske potencijale otpada. Zahvaljujući našem Centru, Istra je među prvim hrvatskim županijama koja primijenjuje visoke standarde u gospodarenju otpadom.
Saznaj više

MBO postrojenje

MBO je postrojenje za mehničko - biološku obradu otpada. U postrojenju se odvijaju dva ključna procesa obrade otpada: biološki u kojem se odvija sušenje otpada i mehanički u kojem se odvaju frakcije.

                  Saznaj više

Obrada otpadnih voda

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) služi za obradu otpadnih voda koje nastaju na lokaciji ŽCGO ''KAŠTIJUN''. Obrađena voda se ponovno koristi (re-use) unutar ŽCGO-a.

Saznaj više

Kvaliteta zraka

U cilju praćenja stanja okoliša na ŽCGO Kaštijun postavljena je automatska mjerna postaja.
 

                  Saznaj više

Kaštijun iz zraka

Novosti

Vidi sve novosti
img

OBAVIJEST

19. srpnja 2024.

Neprikladni miješani komunalni otpad 19.07.2024.

https://www.youtube.com/watch?v=xfqeUE63ei4&list=PLAZsHOSKGjU1gSvs-iwNOO0B63T4E6fQx&index=6

 

Čitaj više
img

OBAVIJEST

19. srpnja 2024.

Tvrtka PULA HERCULANEA d.o.o. dana 19.07.2024. god. je dovezla neprikladni otpad.

Društvo KAŠTIJUN d.o.o ...

Čitaj više
img

OBAVIJEST

9. srpnja 2024.

Dana 09.07.2024. god. dovezen je neprikladni otpad (vrtni paviljon/ sjenica).

Čitaj više
img

OBAVIJEST

9. srpnja 2024.

Dana 09.07.2024. god. tvrtka PULA HERCULANEA d.o.o. dovezla je neprikladni otpad (kompozitna plinska boca).

Čitaj više
img

OBAVIJEST

5. srpnja 2024.

Dana 05.07.2024. god. tvrtka PULA HERCULANEA d.o.o. dovezla je neprikladni otpad.

Čitaj više
img

OBAVIJEST

5. srpnja 2024.

Dana 05.07.2024. god. sa pretovarne stanice kojom upravlja tvrtka USLUGA d.o.o. iz Pazina dovezen je neprikladni ...

Čitaj više

Timeline

072013
082014

Kaštijun

11. kolovoza 2014.
Pogledaj galeriju
122014

Kaštijun

1. prosinca 2014.
Pogledaj galeriju
032015
052015
062015
082015

Kaštijun

1. kolovoza 2015.
Pogledaj galeriju
092015
122015

Kaštijun

1. prosinca 2015.
Pogledaj galeriju
062016
032017

Kaštijun

15. ožujka 2017.
Pogledaj galeriju
092017
022018

Linkovi

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img