img

O ŽCGO

Primjenom moderne tehnologije obrade otpada spriječavamo onečišćenje okoliša i iskorištavamo zaostale materijalne i energetske potencijale otpada. Zahvaljujući našem Centru, Istra je među prvim hrvatskim županijama koja primijenjuje visoke standarde u gospodarenju otpadom.
Saznaj više

MBO postrojenje

MBO je postrojenje za mehničko - biološku obradu otpada. U postrojenju se odvijaju dva ključna procesa obrade otpada: biološki u kojem se odvija sušenje otpada i mehanički u kojem se odvaju frakcije.

                  Saznaj više

Obrada otpadnih voda

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) služi za obradu otpadnih voda koje nastaju na lokaciji ŽCGO ''KAŠTIJUN''. Obrađena voda se ponovno koristi (re-use) unutar ŽCGO-a.

Saznaj više

Kvaliteta zraka

U cilju praćenja stanja okoliša na ŽCGO Kaštijun postavljena je automatska mjerna postaja.
 

                  Saznaj više

Kaštijun iz zraka

Novosti

Vidi sve novosti
img

Redoviti godišnji servis i umjeravanje NO2/NOx

17. lipnja 2020.

Obavještavamo javnost da je 17.06.2020. započelo provođenje redovitog godišnjeg servisa i umjeravanje (QA/QC postupak) analizatora NO2/NOx.

Čitaj više
img

Poboljšanja u procesu rada bioreaktorske plohe

15. svibnja 2020.

U cilju sprječavanja širenja neugodnih mirisa, a prema tehničko - tehnološkim mjerama i Planu rada bioreaktorske plohe, završen je dio radova ...

Čitaj više
img

Mogući prekidi mjerenja - obavijest

29. travnja 2020.

Obavještavamo javnost da su na automatskoj mjernoj postaji Kaštijun tijekom 29. i 30. travnja 2020. godine mogući prekidi u kontinuiranom ...

Čitaj više
img

Informiranje vijećnika Istarske županije o radu ŽCGO Kaštijun

9. ožujka 2020.

Informacija o funkcioniranju i optimizaciji rada ŽCGO Kaštijun. 

Čitaj više
img

Rezultati mjerenja emisija i praćenja stanja okoliša

18. veljače 2020.

Rezultati mjerenja i paćenje stanja okoliša za 2019. godinu

Tvrtka Kaštijun d.o.o. ima obvezu mjerenja emisija i praćenje ...

Čitaj više
img

Priopćenje vezano za zaduženje tvrtke Kaštijun d.o.o. - dugoročni kredit za financiranje izrade projektne dokumentacije, nadogradnje i opremanja ŽCGO Kaštijun

18. veljače 2020.

- Priopćenje za medije- 

Pula, 18. veljače 2020. godine – u cilju informiranja građana o potrebi zaduženja tvrtke Kaštijun d.o.o ...

Čitaj više

Timeline

072013

Kaštijun

1. srpnja 2013.Kaštijun
Pogledaj galeriju
082014

Kaštijun

11. kolovoza 2014.Kaštijun
Pogledaj galeriju
122014

Kaštijun

1. prosinca 2014.Kaštijun
Pogledaj galeriju
032015

Kaštijun

1. ožujka 2015.Kaštijun
Pogledaj galeriju
052015

Kaštijun

6. svibnja 2015.Kaštijun
Pogledaj galeriju
062015

Kaštijun

11. lipnja 2015.Kaštijun
Pogledaj galeriju
082015

Kaštijun

1. kolovoza 2015.Kaštijun
Pogledaj galeriju
092015

Kaštijun

11. rujna 2015.Kaštijun
Pogledaj galeriju
122015

Kaštijun

1. prosinca 2015.Kaštijun
Pogledaj galeriju
062016

Kaštijun

1. lipnja 2016.Kaštijun
Pogledaj galeriju
032017

Kaštijun

15. ožujka 2017.Kaštijun
Pogledaj galeriju
092017

Kaštijun

13. rujna 2017.Kaštijun
Pogledaj galeriju
022018

Početak rada

1. veljače 2018.Kaštijun
Pogledaj galeriju

Linkovi

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img