img

O ŽCGO

Primjenom moderne tehnologije obrade otpada spriječavamo onečišćenje okoliša i iskorištavamo zaostale materijalne i energetske potencijale otpada. Zahvaljujući našem Centru, Istra je među prvim hrvatskim županijama koja primijenjuje visoke standarde u gospodarenju otpadom.
Saznaj više

MBO postrojenje

MBO je postrojenje za mehničko - biološku obradu otpada. U postrojenju se odvijaju dva ključna procesa obrade otpada: biološki u kojem se odvija sušenje otpada i mehanički u kojem se odvaju frakcije.

                  Saznaj više

Obrada otpadnih voda

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) služi za obradu otpadnih voda koje nastaju na lokaciji ŽCGO ''KAŠTIJUN''. Obrađena voda se ponovno koristi (re-use) unutar ŽCGO-a.

Saznaj više

Kvaliteta zraka

U cilju praćenja stanja okoliša na ŽCGO Kaštijun postavljena je automatska mjerna postaja.
 

                  Saznaj više

Kaštijun iz zraka

Novosti

Vidi sve novosti
img

Kratak osvrt na vatrogasnu vježbu na ŽCGO Kaštijun

21. travnja 2023.

Na ŽCGO Kaštijun dana 21.04.2023 u 14 h održana je vatrogasna vježba u suradnji sa JVP Pula  s ...

Čitaj više
img

Redoviti godišnji servis i umjeravanje analizatora NH3, SO2 i O3

11. listopada 2022.

Obavještavamo javnost da je 11.10.2022. započelo provođenje redovitog godišnjeg servisa i umjeravanje (QA/QC postupak) analizatora koncentracije amonijaka ...

Čitaj više
img

Redoviti godišnji servis i umjeravanje analizatora H₂S

25. kolovoza 2022.

Obavještavamo javnost da je 25.08.2022. započelo provođenje redovitog godišnjeg servisa i umjeravanje (QA/QC postupak) analizatora koncentracije sumporovodika ...

Čitaj više
img

Prikaz podataka na AMP Kaštijun

6. srpnja 2022.

Obavještavamo javnost da su vidljivi svi podaci na automatskoj mjernoj postaji Kaštijun, nakon što je 24.06.2022. došlo do ...

Čitaj više

Timeline

072013
082014

Kaštijun

11. kolovoza 2014.
Pogledaj galeriju
122014

Kaštijun

1. prosinca 2014.
Pogledaj galeriju
032015
052015
062015
082015

Kaštijun

1. kolovoza 2015.
Pogledaj galeriju
092015
122015

Kaštijun

1. prosinca 2015.
Pogledaj galeriju
062016
032017

Kaštijun

15. ožujka 2017.
Pogledaj galeriju
092017
022018

Linkovi

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img