img

O ŽCGO

Primjenom moderne tehnologije obrade otpada spriječavamo onečišćenje okoliša i iskorištavamo zaostale materijalne i energetske potencijale otpada. Zahvaljujući našem Centru, Istra je među prvim hrvatskim županijama koja primijenjuje visoke standarde u gospodarenju otpadom.
Saznaj više

MBO postrojenje

MBO je postrojenje za mehničko - biološku obradu otpada. U postrojenju se odvijaju dva ključna procesa obrade otpada: biološki u kojem se odvija sušenje otpada i mehanički u kojem se odvaju frakcije.

                  Saznaj više

Obrada otpadnih voda

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) služi za obradu otpadnih voda koje nastaju na lokaciji ŽCGO ''KAŠTIJUN''. Obrađena voda se ponovno koristi (re-use) unutar ŽCGO-a.

Saznaj više

Kvaliteta zraka

U cilju praćenja stanja okoliša na ŽCGO Kaštijun postavljena je automatska mjerna postaja.
 

                  Saznaj više

Kaštijun iz zraka

Novosti

Vidi sve novosti
img

Kretanje vrijednosti za lebdeće čestice PM 2,5

24. veljače 2021.

Zbog trenutnih meteoroloških prilika (visokog tlaka zraka, niske temperature, bez vjetra, magla) na našem području je za PM 2,5 ...

Čitaj više
img

Povećane vrijednosti lebdećih čestica

15. veljače 2021.

Poštovani građani,

obavještavamo vas da zbog aktivnosti paljenja raslinja i granja pored rotora na Medulinskoj cesti (Općina Medulin) očekujemo povećane ...

Čitaj više
img

U Istarskoj županiji je učinjen ogroman posao po pitanju gospodarenja otpadom

5. veljače 2021.

Sustav integriranog upravljanja otpadom je bila glavna tema današnjeg radnog sastanka, održanog u Puli, a na kojem su sudjelovali ministar ...

Čitaj više
img

Mogući prekidi mjerenja - obavijest

15. siječnja 2021.

Obavještavamo javnost da se trenutno provode aktivnosti optimizacije komunikacijske mreže te radi navedenog prijenos podataka na portal Kvalitete zraka u ...

Čitaj više
img

Prikaz vrijednosti mjerenih parametara na LED ekranu

28. prosinca 2020.

Obavještavamo javnost da prikaz vrijednosti mjerenih parametara na AMP KAŠTIJUN trenutno nije dostupan na LED ekranu koji se nalazi na ...

Čitaj više
img

''ŽCGO Kaštijun je Projekt koji Istru stavlja u poziciju napredniju od ostalih županija''

24. prosinca 2020.

U današnjem izdanju dnevnih novina ''Glas Istre'' objavljen je veliki intervju direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniše ...

Čitaj više

Timeline

072013

Kaštijun

1. srpnja 2013.Kaštijun
Pogledaj galeriju
082014

Kaštijun

11. kolovoza 2014.Kaštijun
Pogledaj galeriju
122014

Kaštijun

1. prosinca 2014.Kaštijun
Pogledaj galeriju
032015

Kaštijun

1. ožujka 2015.Kaštijun
Pogledaj galeriju
052015

Kaštijun

6. svibnja 2015.Kaštijun
Pogledaj galeriju
062015

Kaštijun

11. lipnja 2015.Kaštijun
Pogledaj galeriju
082015

Kaštijun

1. kolovoza 2015.Kaštijun
Pogledaj galeriju
092015

Kaštijun

11. rujna 2015.Kaštijun
Pogledaj galeriju
122015

Kaštijun

1. prosinca 2015.Kaštijun
Pogledaj galeriju
062016

Kaštijun

1. lipnja 2016.Kaštijun
Pogledaj galeriju
032017

Kaštijun

15. ožujka 2017.Kaštijun
Pogledaj galeriju
092017

Kaštijun

13. rujna 2017.Kaštijun
Pogledaj galeriju
022018

Početak rada

1. veljače 2018.Kaštijun
Pogledaj galeriju

Linkovi

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img