Podaci o tvrtki

Tvrtka: KAŠTIJUN društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom

Skraćeno ime: KAŠTIJUN d.o.o.

Sjedište i adresa: Pula (Grad Pula - Pola); Premanturska cesta 215

Osnovna djelatnost: Gospodarenje otpadom

Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću

Uprava: Dražen Stilinović, direktor

Matični broj subjekta (MBS): 130014683

OIB: 72690321172

Registarski sud: Trgovački sud u Pazinu

Temeljni kapital društva: 27.961.400,00 kuna

Godina osnivanja: 2007.

Banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Poslovnica Pula

Žiro račun: HR 1123600001101950436

Cjenik:

Opći uvjeti isporuke usluga prijevoza i obrade otpada: