Uvjeti

Uvjeti

Sadržaji Internet (web) stranica Kaštijuna isključivo su informativne naravi.

Kaštijun d.o.o. redovito provjerava i ažurira informacije sadržane na svojoj Internet stranici. Iako se brinemo o tome da se osigura točnost informacija, podaci se mogu promijeniti u vrijeme provjere. Uslijed toga Kaštijun d.o.o. ne preuzima bilo kakvu obvezu ili garanciju za pravovremenost, točnost i potpunost objavljenih informacija. Isto se odnosi i na sve ostale Internet (web) stranice do kojih se može doći preko hiperlinkova. Ukoliko preko hiperlinka dođete do takve web stranice, to radite na vlastiti rizik. Kaštijun d.o.o. nije odgovoran za sadržaje web stranica kojima se pristupa preko takvih linkova.

Kaštijun d.o.o. zadržava pravo promijeniti ili dopuniti informacije koje su stavljene na raspolaganje bez prethodne najave. Sadržaji i struktura Internet stranice Kaštijun d.o.o. zaštićeni su autorskim pravom. Za bilo koje reproduciranje informacija ili podataka, posebno korištenje tekstova, dijelova teksta, slika, video projekcija ili grafika, potrebno je prethodno odobrenje od strane Kaštijun d.o.o.