Impressum

Impressum

Sjedište: Pula, Forum 1,
Pošta: 52100, Pula
Uredi: Pula, Ciscuttijeva 2

MBS: 130014683
OIB: 72690321172

tel. +385 (0)52 638 660
fax. +385 (0)52 638 662
e–mail: info@kastijun.hr

Email: info@kastijun.hr

Web produkcija

Web design & development: FWD.hr