Mehanička obrada otpada

Otpad iz procesa biosušenja se kranom prenosi u usipni spremnik iznad tračnog transportera koji vodi do procesa mehaničke obrade. U postupku mehaničke obrade otpad prolazi kroz vibracijsko sito, magnetni separator, vrtložni strujni separator, zračni separator, optički separator te su na kraju procesa mehaničke obrade frakcije odvojene po svojstvu i vrsti u zasebnim spremnicima i to:

  • djelomično stabilizirana frakcija koja sadrži biorazgradivi otpad (metanogena frakcija);
  • željezni metali;
  • neželjezni metali
  • ostali otpad od mehaničke obrade;
  • gorivo iz otpada.

Mehanički proizvodni pogon u potpunosti je automatiziran te se proces kontrolira iz nezavisne kontrolne prostorije.