Antikorupcijski plan

Vlada Republike Hrvatske je na 33. sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine donijela Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine.

Antikorupcijski program_2021_2022. godina

Kaštijun d.o.o. je 10. veljače 2021. godine usvojio Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2021. do 2022. godine.

Akcijski plan KAŠTIJUN d.o.o._2021_2022.