MBO postrojenje

 

POSTROJENJE ZA OBRADU KOMUNALNOG OTPADA (MBO) – sastoji se od mehaničkog i biološkog procesa kroz koje se komunalni otpad  obrađuje prije krajnjeg odlaganja. Postrojenje kao krajnji rezultat nastoji izdvojiti što više korisnih sirovina iz otpada te smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište.