Zeleno srce Istre

Istarska Županija rasprostire se na 2.820 četvornih metara, i zauzima veći dio Hrvatskog poluotoka Istre. Ukupan broj stanovnika u Istarskoj Županiji iznosi  206.344. Ovu jedinicu regionalne samouprave čini 10 gradova i 31 općina, a grad Pula sa svojih cca 60 000 stanovnika je najveće, najnaseljenije, gospodarsko, upravno - administrativno, poslovno, sveučilišno, kulturno i sportsko središte Istarske Županije.

U Istarskoj županiji se na godišnjoj razini proizvede više od 100 000 t komunalnog otpada. Početkom rada ŽCGO ''KAŠTIJUN'' omogućena je obrada od 90 000 t godišnje komunalnog otpada koji je ranije završavao neobrađen na odlagalištima diljem Istarske županije.