Planovi i izvještaji

POSLOVANJE DRUŠTVA

Poslovni plan
Izvještaj o poslovanju
Rezultati mjerenja i praćenje stanja okoliša

Tvrtka Kaštijun d.o.o. ima obvezu mjerenja emisija i praćenje stanja okoliša prema Rješenju o okolišnoj dozvoli za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun.

U cilju informiranja zainteresirane javnosti u nastavku možete pronaći rezultate mjerenja i praćenja stanja okoliša provedenih od strane akreditiranih i ovlaštenih laboratorija.

Rezultati mjerenja i praćenje stanja okoliša za 2020. godinu
Mjerenje emisija u vode

NAPOMENA: obrađene otpadne vode tijekom 2020. godine nisu ispuštane u okoliš ni u sustav odvodnje već je ukupna količina ponovno korištena na Centru

Praćenje stanja okoliša – pijezometri
Rezultati mjerenja i praćenje stanja okoliša za 2019. godinu
Mjerenje emisija u vode

NAPOMENA: obrađene otpadne vode tijekom 2019. godine nisu ispuštane u okoliš ni u sustav odvodnje već je ukupna količina ponovno korištena na Centru

Praćenje stanja okoliša – pijezometri