Planovi i izvještaji

POSLOVANJE DRUŠTVA

Poslovni plan
Izvještaj o poslovanju
Rezultati mjerenja i praćenje stanja okoliša

Tvrtka Kaštijun d.o.o. ima obvezu mjerenja emisija i praćenje stanja okoliša prema Rješenju o okolišnoj dozvoli za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun.

U cilju informiranja zainteresirane javnosti u nastavku možete pronaći rezultate mjerenja i praćenja stanja okoliša provedenih od strane akreditiranih i ovlaštenih laboratorija.

Rezultati mjerenja i praćenja stanja okoliša za 2024. godinu
Rezultati mjerenja i praćenje stanja okoliša za 2021. godinu
Rezultati mjerenja i praćenje stanja okoliša za 2020. godinu
Mjerenje emisija u vode

NAPOMENA: obrađene otpadne vode tijekom 2020. godine nisu ispuštane u okoliš ni u sustav odvodnje već je ukupna količina ponovno korištena na Centru

Praćenje stanja okoliša – pijezometri
Rezultati mjerenja i praćenje stanja okoliša za 2019. godinu
Mjerenje emisija u vode

NAPOMENA: obrađene otpadne vode tijekom 2019. godine nisu ispuštane u okoliš ni u sustav odvodnje već je ukupna količina ponovno korištena na Centru

Praćenje stanja okoliša – pijezometri
Rezultati rada na lokaciji Kaštijun
Vizija i misija

VIZIJA

 

Dugoročni cilj društva KAŠTIJUN d.o.o. je biti lider u Republici Hrvatskoj u postupcima obrade miješanog komunalnog otpada koji osiguravaju održivo gospodarenje otpadom i visoko zadovoljstvo svih zainteresiranih strana u procesima poštujući načela kvalitete, zaštite okoliša, otvorenosti, etičnosti, kreativnosti, transparentnosti, sigurnosti i suradnje sa svim zainteresiranim stranama.

 

MISIJA

 

KAŠTIJUN d.o.o., kao operater Županijskog centra za gospodarenjem otpadom predstavlja okosnicu suvremenog integriranog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji, pruža kontinuiranu i cjelovitu uslugu obrade zaprimljenog miješanog komunalnog otpada, te na efikasan i djelotvoran način obrađuje otpad koristeći njegov materijalni i energetski potencijal. U procesima koristi suvremena tehnološka rješenja koja omogućavaju vođenje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom u skladu sa visokim zahtjevima kvalitete, zaštite okoliša, sigurnosti na radu te energetske učinkovitosti. Ulažući u zaposlenike te održavanja kreativne radne okoline, društvo KAŠTIJUN d.o.o. kontinuirano unaprjeđuje svoje poslovne procese u cilju poboljšanja produktivnosti, efikasnosti, kvalitete, sigurnosti te postizanju poslovne izvrsnosti na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana.

 

 

Sustavi upravljanja