Planovi i izvještaji

POSLOVANJE DRUŠTVA

Poslovni plan
Izvještaj o poslovanju
Rezultati mjerenja i praćenje stanja okoliša

Tvrtka Kaštijun d.o.o. ima obvezu mjerenja emisija i praćenje stanja okoliša prema Rješenju o okolišnoj dozvoli za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun.

U cilju informiranja zainteresirane javnosti u nastavku možete pronaći rezultate mjerenja i praćenja stanja okoliša provedenih od strane akreditiranih i ovlaštenih laboratorija.

Rezultati mjerenja i praćenja stanja okoliša za 2022. godinu
Rezultati mjerenja i praćenje stanja okoliša za 2021. godinu
Mjerenje emisija u vode

NAPOMENA: obrađene otpadne vode tijekom 2021. godine nisu ispuštane u okoliš ni u sustav odvodnje već je ukupna količina ponovno korištena na Centru

Praćenje stanja okoliša - zrak
Godišnje izvješće o rezultatima praćenja kvalitete zraka na AMP za 2021. godinu
Praćenje stanja okoliša - pijezometri
Rezultati mjerenja i praćenje stanja okoliša za 2020. godinu
Mjerenje emisija u vode

NAPOMENA: obrađene otpadne vode tijekom 2020. godine nisu ispuštane u okoliš ni u sustav odvodnje već je ukupna količina ponovno korištena na Centru

Praćenje stanja okoliša – pijezometri
Rezultati mjerenja i praćenje stanja okoliša za 2019. godinu
Mjerenje emisija u vode

NAPOMENA: obrađene otpadne vode tijekom 2019. godine nisu ispuštane u okoliš ni u sustav odvodnje već je ukupna količina ponovno korištena na Centru

Praćenje stanja okoliša – pijezometri
Rezultati rada na lokaciji Kaštijun