Organi društva

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Skupštinu društva čine svi Članovi društva.

Boris Miletić, predsjednik

Fabrizio Radin, član

 

NADZORNI ODBOR

Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od pet članova. Po dva člana su predstavnici Grada Pula i Istarske županije i jedan je predstavnik radnika Društva.

Duško Kišberi, predsjednik

Alen Golja, zamjenik predsjednika

Enco Crnobori, član

Dalibor Brnos, član

Sanela Vežnaver Bolonović, predstavnik radnika

Sjednice Nadzornog odbora:

Zapisnici sjednica NO 2018. godine