Novosti


Prikaz podataka na AMP Kaštijun

6. srpnja 2022.

Obavještavamo javnost da su vidljivi svi podaci na automatskoj mjernoj postaji Kaštijun, nakon što je 24.06.2022. došlo do prekida prijenosa podataka u bazu Kvaliteta zraka u RH.