Postupci jednostavne nabave

Evidencijski broj nabave: TO-JN-50/2021

28. listopada 2021.

PREDMET NABAVE: Usluge ažuriranja, podešavanja i modifikacija "SCADA" sustava za daljinsko upravljanje

Postupak jednostavne nabave za obavljanje usluge ažuriranja, podešavanja i modifikacija "SCADA" sustava za daljinsko upravljanje