Novosti


Informacija za javnost

17. svibnja 2022.

Informacija javnosti u Istarskoj županiji!

Kaštijun d.o.o. nastavlja sa aktivnostima vezanim uz sprječavanje emisija lebdećih čestica i neugodnih mirisa sa postrojenja kako je i bilo najavljeno uz redovito obavještavanje javnosti putem svoje web stranice i medija. Dolazi ljeto i najzahtjevniji period za rad ŽCGO Kaštijun a vezano uz prekomjerne količine otpada koje nastaju u Istarskoj županiji koje premašuju dnevni/tjedni kapacitet ŽCGO Kaštijuna. U tijeku je javni natječaj za rješavanje tih viškova otpada izvan samog Kaštijuna a koji se zatvara 25.5.2022. U petak, 13.05.2022. godine u samom postrojenju uočili smo lokalno povećanje temperature te odmah zaustavili proces i spriječili nastanak požara u boxu broj 11. Jedini razlog zbog kojeg mogu nastajati ovakvi događaji je sastav otpada koji dolazi u ŽCGO Kaštijun, odnosno, zapaljive tvari koje su se našle u miješanom komunalnom otpadu gdje im nije mjesto! Pozivamo sve građane kao i na gospodarske subjekte sa područja Istarske županije da otpad kao što su otpadna ulja, razrjeđivači i boje, ostaci kemikalija za zaštitu bilja, umjetna gnojiva (i tekuća i kruta) i sve ostalo što je zapaljivo, zbrinu u RECIKLAŽNA DVORIŠTA i da takav otpad NIKAKO ne odlažu u spremnike za miješani komunalni otpad. Pravilnim postupanjem s otpadom sprječavamo nesreće koje mogu rezultirati i ljudskim žrtvama – bilo da do zapaljenja otpada dođe na pretovarnim stanicama, tijekom prijevoza u kamionima ili na samom Kaštijunu. Ako ne znate kako postupiti sa pojedinom vrstom otpada – NAZOVITE KOMUNALNO DRUŠTVO koje prikuplja otpad u vašem gradu/općini! Pozivamo i KOMUNALNA DRUŠTVA da informiraju građane o adresama reciklažnih dvorišta i/ili razmještajima mobilnih reciklažnih dvorišta i koje vrste otpada građani mogu na istima predati!