Novosti


Informiranje vijećnika Istarske županije o radu ŽCGO Kaštijun

9. ožujka 2020.

Informacija o funkcioniranju i optimizaciji rada ŽCGO Kaštijun. 


U petak 06. ožujka 2020. godine s početkom u 11:00 sati u dvorani ISTRA  Spomen doma u Pazinu održana je 28. sjednica Skupštine Istarske županije. Na dnevnom redu bila je i Informacija o funkcioniranju i optimizaciji rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. 

Dokumenti su dostupni u nastavku:

Informacija o funkcioniranju i optimizaciji rada ŽCGO KAŠTIJUN

Zaključak o prihvaćanju Informacije