Novosti


Izjava gđe. Vesne Dukić o napretku radova za vijesti Radio Pule

21. srpnja 2020.

Članica uprave tvrtke Kaštijun d.o.o. gđa. Vesna Dukić je za vijesti Radio Pule od dana 20. srpnja 2020. godine dala izjavu o napretku radova na Centru. 

Cijeli prilog dostupan na:

Vijesti Radio Pula_20.07.2020.