Novosti


Kratak osvrt na vatrogasnu vježbu na ŽCGO Kaštijun

21. travnja 2023.

Na ŽCGO Kaštijun dana 21.04.2023 u 14 h održana je vatrogasna vježba u suradnji sa JVP Pula  s ciljem postupanja u slučaju izvanrednog događaja sa istjecanjem opasnih tvari u okoliš. Vježba je uspješno izvršena.