Novosti


Međunarodne norme za sustav upravljanja kvalitetom i sustav upravljanja okolišem

30. lipnja 2023.

Društvo KAŠTIJUN d.o.o. uskladilo je i certificiralo svoje poslovanje sa zahtjevima suvremenih međunarodnih normi za sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015) i sustav upravljanja okolišem (ISO 14001:2015), a sve kako bi osiguralo sustavan i pouzdan pristup kvaliteti poslova i visoku razinu zaštite okoliša koja je preduvjet za dugoročnu ekološku i gospodarsku održivost.