Novosti


Napredak radova na projektu nadogradnje i opremanja ŽCGO KAŠTIJUN

17. srpnja 2020.

- Priopćenje za medije- 

Informiranje građana o napretku radova na projektu nadogradnje i opremanja ŽCGO Kaštijun

Pula, 17. srpnja 2020. godine – U cilju informiranja građana o napretku radova na projektu nadogradnje i opremanja ŽCGO Kaštijun, želimo dati sljedeće informacije.


U svrhu sanacije i sprječavanja pojave neugodnih mirisa na ŽCGO Kaštijun početkom ožujka započelo se na realizaciji najavljenih aktivnosti poboljšanja procesa rada na bioreaktorskoj plohi te s pripremnim radovima na rekonstrukciji postrojenja za mehaničko - biološku obradu otpada. 

Tijekom travnja, a prema novom Planu rada bioreaktorske plohe, završen je prvi dio poboljšanja u procesu rada prekrivanjem biorekatorske plohe. Druga faza aktivnosti obuhvatit će radove na otplinjavanju sustava i puštanje u rad visokotemperaturne baklje. U završnoj fazi je priprema potrebne dokumentacije te po završetku iste krenut će se u realizaciju navedenih radova.

Na postrojenju za mehaničko-biološku obradu otpada završena je prva faza radova kojom su obuhvaćeni građevinski radovi (izgradnja dva dodatna boksa za biosušenje, povećanje kapaciteta biofiltera) te strojarski i elektro radovi (pozicioniranje dodatne opreme unutar i izvan postrojenja, instalacija dodatnih cijevi za ventilaciju). 

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom radovi su nažalost obustavljeni na mjesec dana, te se kontinuirano uz redovan rad i obradu otpada, ulažu dodatni napori kako bi se u što skorijem roku mogao preprogramirati centralni upravljački sustav (SCADA) i krenuti u probni rad.  

Tvrtka Kaštijun d.o.o. je za cijelo ovo razdoblje osigurala neometano funkcioniranje sustava gospodarenja miješanim komunalnim otpadom Istarske županije, a u naredna dva tjedna zbog izvođenja završnih radova, obrada otpada vršit će se u noćnoj smjeni kako bi se korisnicima mogla usluga pružati neometano. 

Slijedom navedenog, tijekom ovog perioda kada se vrše radovi na sustavu ventilacije i tijekom probnog rada novog dijela sustava, moguće su kratkotrajne pojave neugodnih mirisa iz postrojenja mehaničko-biološke obrade otpada te molimo sugrađane, a naročito one koji žive u neposrednoj blizini za razumijevanje.

Neugodni mirisi koji su se povremeno osjetili proteklih dana povezani su upravo s gore navedenim radovima na postrojenju, odnosno činjenicom da sustav ventilacije u glavnom pogonu povremeno nije u potpunoj funkciji.


               KAŠTIJUN d.o.o.