Novosti


OBAVIJEST: Analiza sastava zaprimljenog miješanog komunalnog otpada

21. kolovoza 2023.

Trgovačko društvo Kaštijun d.o.o. u razdoblju od 22.08.2023. do 28.08.2023. vršiti će analizu sastava miješanog komunalnog otpada prikupljenog sa područja Istarske županije koji se zaprima na lokaciji ŽCGO Kaštijun.