Novosti


Poboljšanja u procesu rada bioreaktorske plohe

15. svibnja 2020.

U cilju sprječavanja širenja neugodnih mirisa, a prema tehničko - tehnološkim mjerama i Planu rada bioreaktorske plohe, završen je dio radova na poboljšanju procesa rada koji uključuju i prekrivanje cijele površine plohe sa zemljanom prekrivkom.