Novosti


Početak rada ŽCGO Kaštijun

2. srpnja 2018.

2. srpnja 2018. godine ŽCGO Kaštijun, nakon sklapanja ugovora o obradi otpada započinje s prihvatom i obradom otpada od svih isporučitelja javne usluge u Istarskoj županiji.