Novosti


Prekoračenja količina lebdećih čestica

16. svibnja 2022.

Vezano uz prečesto javljanje prekoračenja količina lebdećih čestica na automatskoj mjernoj stanici Kaštijun, obavještavamo javnost da izvor lebdećih čestica nije ŽCGO Kaštijun već sanacija zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun i prenosimo priopćenje izvođača radova na sanaciji:

Kako se u sklopu radova na sanaciji zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun trenutno izvode zemljani radovi koji uključuju izradu plinodrenažnog i prekrivnog sloja uslijed toplih i suhih uvjeta isti uzrokuju dizanje prašine što za posljedicu može imati i povećanu količinu lebdećih čestica u zraku. U slučajevima da se na mjerenjima navedenog parametra očituju odstupanja nema razloga za zabrinutost. Podsjećamo, dovršetak radova je planiran u rujnu 2022. god.