Novosti


Preuzimanje postrojenja

1. ožujka 2018.

19. veljače 2018. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (kao nositelj ugovora o izvođenju radova) izdao je Izvođaču radova (HELECTOR, Greece) Zapisnik o prihvatu.

1. ožujka 2018. godine Zapisnikom o primopredaji, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predao je Centar s pripadajućom opremom tvrtki Kaštijun d.o.o.