Novosti


Prikaz vrijednosti mjerenih parametara na LED ekranu

28. prosinca 2020.

Obavještavamo javnost da prikaz vrijednosti mjerenih parametara na AMP KAŠTIJUN trenutno nije dostupan na LED ekranu koji se nalazi na ulazu u Centar.

Radi se na uklanjanju kvara i na ponovnoj uspostavi prikaza.

Važno je naglasiti da kvar ne utječe na kontinuirano mjerenje parametara te su izmjerene vrijednosti i dalje dostupne na našoj internetskoj stranici i na mrežnoj aplikaciji Ministarstava gospodarstva i održivog razvoja.


AMP ŽCGO Kaštijun