Novosti


26.05.2022. - Radovi na odlagališnoj plohi A1

25. svibnja 2022.

Obzirom na dosegnuti nivo odloženog otpada na odlagališnoj plohi A1, pristupa se nadogradnji 12 kom HDPE cijevi, izvlačenju metalnih zdenaca te zapunjavanju istih sa šljunkom. Uslijed izvođenja navedenih radova moguća je kratkotrajna pojava neugodnih mirisa.