Novosti


Radovi na rekonstrukciji, nadogradnji i opremanju ŽCGO Kaštijun privode se kraju

18. rujna 2020.

 

U cilju sanacije i sprječavanja pojave neugodnih mirisa na ŽCGO Kaštijun, početkom ožujka započelo se na realizaciji aktivnosti poboljšanja procesa rada na bioreaktorskoj plohi i s radovima na rekonstrukciji postrojenja za mehaničko - biološku obradu otpada. Danas, nakon višemjesečnog intenzivnog rada, sve aktivnosti projekta privode se kraju.

U sklopu projekta izgrađena su dodatna dva bioboksa koji će omogućiti veću fleksibilnost u tehnološkom procesu biosušenja, nadograđen je i sustav ventilacije koji će osigurati efikasnu obradu otpadnih plinova te onemogućiti pojavu neugodnih mirisa iz MBO postrojenja.

U tijeku je proces nabave specijalne folije kao i stroja za rastezanje iste, što će dodatno unaprijediti rad na bioreaktorskoj plohi.

Navedene aktivnosti i radovi izvedeni su kako bi se omogućila bolja efikasnost svih procesa koji se odvijaju na ŽCGO Kaštijun, a između ostalog i u cilju podizanja kvalitete života okolnog stanovništva.

Kako bi se javnost upoznala sa aktivnostima, novinar TV NOVE  je tijekom jučerašnjeg dana posjetio ŽCGO Kaštijun, o čemu je prilog emitiran u sklopu VIJESTI TV NOVE dana 17. rujna 2020. godine i u cijelosti je dostupan na linku

Vijesti TVN - U tijeku završni radovi na dodatnom ulaganju u ŽCGO Kaštijun