Novosti


U Istarskoj županiji je učinjen ogroman posao po pitanju gospodarenja otpadom

5. veljače 2021.

Sustav integriranog upravljanja otpadom je bila glavna tema današnjeg radnog sastanka, održanog u Puli, a na kojem su sudjelovali ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić sa suradnicima, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić, obnašatelj dužnosti župana Fabrizio Radin, gradonačelnik Pule Boris Miletić, gradonačelnik Rovinja Marko Paliaga i članica Uprave ŽCGO Kaštijun Vesna Dukić te njihovi suradnici.

Više informacija dostupne na mrežnim stranicama Istarske županije.