Novosti


Zajednička vatrogasna vježba djelatnika ŽCGO Kaštijun u suradnji sa JVP Pula

17. veljače 2022.

Dana 22.02.2022. u 12:30 h na lokaciji ŽCGO Kaštijun održati će se zajednička vatrogasna vježba djelatnika ŽCGO Kaštijun u suradnji sa JVP Pula.