Novosti


Skupština 28.10.2021. i sjednica Nadzornog odbora 02.11.2021.

3. studenoga 2021.

Skupština trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. je na sjednici održanoj dana 28.10.2021. god. Odlukom opozvala članove Alena Golja i Dalibora Brnos te imenovala nove članove Koviljku Aškić i Andreja Koštomaj.

Na sjednici Nadzornog odbora trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. održanoj dana 02.11.2021. god. Predsjednik Nadzornog odbora Valerio Drandić dao je neopozivu ostavku na mjestu Predsjednika Nadzornog odbora.

Na istoj sjednici članovi Nadzornog odbora imenovali su Koviljku Aškić za Predsjednicu Nadzornog odbora i Bojana Blagonić za zamjenika Predsjednice Nadzornog odbora.