Novosti


Skupština Istarske županije_informacije vezano za rad ŽCGO KAŠTIJUN

28. srpnja 2020.

Na sjednici Skupštine Istarske županije održane 27. 07. 2020. godine u Pazinu, gospodin Fabrizio Radin, zamjenik župana koji obnaša dužnost župana, informirao je vijećnike o radu Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun.


Cijela informacija dostupna je u nastavku.

INFORMACIJA ŽUPANA_KAŠTIJUN 27.07.2020._SKUPŠTINA IŽ